A A A

Akademia

Projekt pt. „Akademia Dziennikarska” został przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, tj. Barbarę Zarzycką, Arkadiusza Wołczka i Roberta Zarzyckiego przy współpracy Aldony Ślipaczek-Jurek ze Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

Projekt został złożony w konkursie otwartym działania 9.1.2 POKL -Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych i rekomendowany do przyjęcia przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów umiejętności dostrzegania i artykułowania problemów środowiska, spraw ludzi, ich osiągnięć. Młodzież będzie ćwiczyła różne formy wypowiedzi dziennikarskiej, będzie miała możliwość pracy w zespole, nauczy się zdobywania wiadomości z różnych źródeł, pozna podstawy etyki zawodu dziennikarza. Projekt ma za zadanie w sposób praktyczny zaprezentować pracę dziennikarzy.

„Akademia…” jest realizowana w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu przez 30 uczniów z klas dziennikarskich. Większość z nich pochodzi z małych miast i wsi powiatu żagańskiego.

W ramach projektu oprócz zajęć specjalistycznych przewidziano spotkania ze specjalistami i dziennikarzami, a także wizyty studyjne w telewizji, radiu i redakcjach prasowych. Te ostatnie zostaną zrealizowane podczas wyjazdów do Zielonej Góry, Warszawy i Wrocławia.

Uczestnicy projektu wydadzą trzy numery gazety, w których zaprezentują efekty swoich prac na zajęciach „Akademii…”. Prowadzą również stronę internetową poświęconą temu projektowi. W planie projektu przewidziano też spotkania integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną.

„Akademia dziennikarska” trwa od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.